KE uruchomiła konsultacje publiczne na temat przyszłości WPR

wtorek, 13 kwietnia 2010 r.

Debata na forum Unii Europejskiej o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej trwa.

Komisja Europejska oczekuje uwag i komentarzy ze strony wszystkich osób i instytucji zainteresowanych kształtem WPR po 2013 roku. Uwagi można zgłaszać do 3 czerwca 2010r. we wszystkich językach urzędowych UE za pośrednictwem strony internetowej:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_pl.htm

Oczekiwania, co do unijnych rozwiązań dla rolnictwa i obszarów wiejskich płynące ze strony obywateli wszystkich państw Unii Europejskiej, w tym polskich, powinny być wyraźnie słyszalne. Zachęcamy wszystkich - indywidualnych obywateli, w tym rolników, ekspertów, ludzi nauki, wszelkie organizacje rolnicze i społeczne - do aktywności i przesyłania do Komisji Europejskiej swoich opinii i komentarzy, co do przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej.