Instrukcja obsługi wyszukiwarki środków ochrony roślin

wtorek, 28 sierpnia 2012 r.

I. Pierwsza strona wyszukiwarki.

Na pierwszej stronie wyszukiwarki znajduje się osiem kryteriów jakimi możemy się posłużyć przy wyszukaniu środków ochrony roślin. Przy wyszukiwaniu można wybrać jedno kryterium lub kilka.

 • Nazwa handlowa produktu – z rozwiniętej listy wybieramy nazwę środka ochrony roślin.
 • Uprawa – w polu tym wpisujemy nazwę rośliny uprawianej na jakiej chcemy zastosować środek ochrony roślin.
 • Organizm szkodliwy – wpisujemy nazwę owada, chwastu, choroby itp. jaki chcemy zwalczyć.
 • Nazwa posiadacza zezwolenia – wpisujemy nazwę interesującej nas firmy.
 • Rodzaj preparatu – z rozwiniętej listy wybieramy odpowiedni rodzaj preparatu aby wyselekcjonować grupę środków danego rodzaju:
  • Insektycyd – środek owadobójczy;\
  • Fungicyd – środek grzybobójczy;
  • Chwastobójczy – środek zwalczający chwasty (herbicyd);
  • Regulator wzrostu – środek stymulujący wzrost i rozwój rośliny uprawnej;
  • Akarycyd – środek roztoczobójczy, preparat do zwalczania roztoczy, pajęczaków;
  • Stymulator odporności – środek pobudzający odporność na czynniki chorobotwórcze;
  • Atraktant - czynniki wabiące – dowolnej natury czynniki (dźwięk, światło, związki chemiczne, kształty lub kombinacje takich sygnałów) o działaniu wabiącym, przyciągające gatunki zapylające kwiaty, rozsiewające nasiona, itp.;
  • Repelent - środek odstraszający organizmy żywe, związki chemiczne, urządzenia generujące światło lub dźwięki mające właściwość odstraszania niepożądanych w danym miejscu gatunków;
  • Rodentycyd- środek służący do zwalczania szkodliwych gryzoni, dodawany do pokarmu lub substancji do opylania pól;
  • Muloskocyd - środek mięczakobójczy, ślimakobójczy;
  • Adiuwant – substancja pomocnicza znajdująca się w środkach ochrony roślin obok substancji aktywnej lub też dodawana do cieczy roboczej, poprawiająca jej skuteczność biologiczną poprzez modyfikacje właściwości fizycznych.
 • Nazwa substancji czynnej – wpisujemy nazwę substancji czynnej jaką chcemy zastosować.
 • Grupa roślin uprawnych – z rozwiniętej listy wybieramy pozycję dla jakiej grupy roślin poszukujemy środków ochrony roślin.
 • Zastosowanie – wybieramy opcję dla jakiej grupy użytkowników mają być wyszukane środki ochrony roślin.

Należy tu zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku wpisywania danego kryterium nie musimy wpisywać pełnej jego nazwy – wystarczy wpisać jego część.

II. Druga strona wyszukiwarki – „Wyniki wyszukiwania”

Na stronie tej znajdują się wyniki wyszukanych środków spełniające kryteria określone na pierwszej stronie.

Znaleźć można tu m.in. nazwę środka, nazwę substancji czynnej oraz rodzaj środka.

Jeżeli rezultat wyszukania nam nie odpowiada to możemy wrócić do pierwszej strony poprzez pole „Powrót do wyszukiwarki” i wybrać na nowo kryteria. W przypadku chęci zapoznania się z informacjami o danym środku ochrony roślin klikamy na niego przechodząc do karty środka.

III. Trzecia strona wyszukiwarki – „Karta środka ochrony roślin”.

W karcie zawarte są podstawowe informacje o środku ochrony roślin m.in. nazwa producenta, numer zezwolenia i ewentualnie numer ostatniej decyzji zmieniającej, termin ważności, klasyfikacja oraz zakres stosowania.

W informacji o zakresie stosowania środka ochrony roślin wskazane są uprawy na jakich może on być stosowany, zwalczane agrofagi, dawki oraz terminy jego stosowania.

Wyświetloną kartę środka można zapisać na dysku komputera lub wydrukować – do tego celu służy pole „Drukuj do PDF”.

Chcąc przejrzeć informacje o kolejnych środkach ochrony roślin z lisy środków, należy posłużyć się polem „Powrót do wyników” aby można było wybrać kolejny środek.

Przejdź do wyszukiwarki środków ochrony roślin