Wyszukiwarka i etykiety środków ochrony roślin

W związku z rozpoczęciem z dniem 14 czerwca 2011 r. stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1) na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniono interaktywną wyszukiwarkę informacji dotyczących dopuszczonych do obrotu w Polsce środków ochrony roślin:

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Wyszukiwarka środków ochrony roślin daje możliwość uzyskania niezbędnych informacji o środkach ochrony roślin przede wszystkim użytkownikom zewnętrznym tj. rolnikom, doradcom, działkowiczom oraz innym użytkownikom środków ochrony roślin, jak również pracownikom podmiotów prowadzących obrót środkami ochrony roślin, urzędom rejestracyjnym środków ochrony roślin innych państw członkowskich, służbom kontrolnym itp. Dla ułatwienia obsługi wyszukiwarki przygotowana została krótka instrukcja obsługi.

Niezależnie w formie tabeli (*.xls) dostępny jest także rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Rejestr środków ochrony roślin

Odnośnik otwierany w nowym oknie KOMUNIKAT W SPRAWIE STOSOWANIA PRZEPISÓW ART. 46 ROZPORZĄDZENIA NR 1107/2009 - ZUŻYCIE ZAPASÓW ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (.pdf 81,73 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PUBLIKACJI REJESTRU ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ INFORMACJI W NIM ZAWARTYCH (.pdf 83,19 kB)

Ponadto dostępne są także aktualne etykiety środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Etykiety – instrukcje stosowania środków ochrony roślin