Metodyki integrowanej ochrony roślin

Wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązku stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin wynika z postanowień art. 14 dyrektywy 2009/128/WE oraz art. 55 rozporządzenia nr 1107/2009/WE. Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin zostały określone w załączniku III do ww. dyrektywy.

Opracowane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi metodyki dla poszczególnych upraw wskazują jeden ze sposobów wdrożenia ogólnych wymagań integrowanej ochrony roślin.

Metodyki integrowanej ochrony roślin w kolejności alfabetycznej*

Odnośnik otwierany w nowym oknie Bobik (wersja dla rolnika) (.pdf 12,15 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Borówka wysoka (wersja dla rolnika) (.pdf 2,75 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Borówka wysoka (wersja dla doradcy) (.pdf 2,94 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Brzoskwinia (wersja dla rolnika) (.pdf 2,52 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Brzoskwinia (wersja dla doradcy) (.pdf 2,87 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Burak cukrowy i pastewny (wersja dla rolnika) (.pdf 10,59 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Burak cukrowy i pastewny (wersja dla doradcy) (.pdf 13,25 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Burak ćwikłowy (wersja dla rolnika) (.pdf 1,02 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Burak ćwikłowy (wersja dla doradcy) (.pdf 1,13 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Cebula (wersja dla rolnika) (.pdf 1,14 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Cebula (wersja dla doradcy) (.pdf 1,27 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Chmiel (wersja dla rolnika) (.pdf 4,11 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Chmiel (wersja dla doradcy) (.pdf 5,76 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Czereśnia (wersja dla rolnika) (.pdf 2,52 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Czereśnia (wersja dla doradcy) (.pdf 3,01 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Drzewostany iglaste (.pdf 7,43 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Drzewostany liściaste (.pdf 3,95 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Gorczyca biała, sarepska i czarna (wersja dla rolnika) (.pdf 7 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Grusza (wersja dla rolnika) (.pdf 3,05 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Grusza (wersja dla doradcy) (.pdf 3,39 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Jabłoń (wersja dla rolnika) (.pdf 3,69 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik do metodyki integrowanej ochrony jabłoni - Dodatkowe wymagania przy produkcji jabłek przeznaczonych do wysyłki do Wietnamu (.pdf 15,94 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik do metodyki integrowanej ochrony jabłoni - Dodatkowe wymagania przy produkcji jabłek przeznaczonych do wysyłki do Chińskiej Republiki Ludowej (.pdf 2,17 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie PROGRAM OCHRONY JABŁONI – CHINY (.pdf 955,63 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Jabłoń (wersja dla doradcy) (.pdf 1,91 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Jęczmień ozimy i jary (wersja dla rolnika) (.pdf 8,53 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Kalafior (wersja dla rolnika) (.pdf 1,42 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Kalafior (wersja dla doradcy) (.pdf 1,62 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Kapusta głowiasta (wersja dla rolnika) (.pdf 1,39 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Kapusta głowiasta (wersja dla doradcy) (.pdf 1,53 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Kapusta pekińska (wersja dla rolnika) (.pdf 1,38 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Kapusta pekińska (wersja dla doradcy) (.pdf 1,44 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Kukurydza (wersja dla rolnika) (.pdf 1,41 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Len włóknisty (wersja dla rolnika) (.pdf 1,24 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Len włóknisty (wersja dla doradcy) (.pdf 5,08 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Lucerna siewna (wersja dla rolnika i doradcy) (.pdf 9,58 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Łubin wąskolistny, żółty i biały (wersja dla rolnika) (.pdf 14,56 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Łubin wąskolistny, żółty i biały (wersja dla doradcy) (.pdf 11,84 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Malina (wersja dla rolnika) (.pdf 2,49 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Malina (wersja dla doradcy) (.pdf 2,82 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Marchew (wersja dla rolnika) (.pdf 1,08 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Marchew (wersja dla doradcy) (.pdf 1,2 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ogórek w uprawie polowej (wersja dla rolnika) (.pdf 1,14 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ogórek w uprawie polowej (wersja dla doradcy) (.pdf 1,12 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ogórek szklarniowy pod osłonami (wersja dla rolnika) (.pdf 661,46 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ogórek szklarniowy pod osłonami (wersja dla doradcy) (.pdf 891,53 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Papryka (wersja dla rolnika) (.pdf 803,41 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Papryka (wersja dla doradcy) (.pdf 853,55 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Pieczarka (wersja dla doradcy) (.pdf 782,72 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Pomidor w uprawie polowej (wersja dla rolnika) (.pdf 1,15 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Pomidor w uprawie polowej (wersja dla doradcy) (.pdf 1,3 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Pomidor pod osłonami (wersja dla rolnika) (.pdf 616,86 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Pomidor pod osłonami (wersja dla doradcy) (.pdf 891,28 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Por (wersja dla rolnika) (.pdf 959,18 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Por (wersja dla doradcy) (.pdf 1,15 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Porzeczka (wersja dla rolnika) (.pdf 2,71 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Porzeczka (wersja dla doradcy) (.pdf 3,06 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Pszenica ozima i jara (wersja dla rolnika) (.pdf 3,41 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Pszenżyto ozime i jare (wersja dla rolnika) (.pdf 5,05 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Pszenżyto ozime i jare (wersja dla doradcy) (.pdf 1,77 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Rzepak ozimy i jary (wersja dla rolnika) (.pdf 9,54 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Sałata w uprawie polowej i pod osłonami (wersja dla rolnika) (.pdf 1,11 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Sałata w uprawie polowej i pod osłonami (wersja dla doradcy) (.pdf 1,22 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Seler (wersja dla rolnika) (.pdf 1,09 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Seler (wersja dla doradcy) (.pdf 1,08 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Słonecznik (wersja dla rolnika) (.pdf 7,34 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Soja (wersja dla rolnika) (.pdf 7,3 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Szparag (wersja dla rolnika) (.pdf 866,7 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Szparag (wersja dla doradcy) (.pdf 943,94 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Śliwa (wersja dla rolnika) (.pdf 2,58 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Śliwa (wersja dla doradcy) (.pdf 2,88 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Truskawka (wersja dla rolnika) (.pdf 2,7 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Truskawka (wersja dla doradcy) (.pdf 3,97 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Tytoń (wersja dla rolnika) (.pdf 2,01 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Tytoń (wersja dla doradcy) (.pdf 10,62 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wierzba krzewiasta (wersja dla producentów biomasy) (.pdf 9,09 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wiśnia (wersja dla rolnika) (.pdf 2,79 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wiśnia (wersja dla doradcy) (.pdf 2,87 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wyka siewna i kosmata (wersja dla rolnika) (.pdf 7,68 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wyka siewna i kosmata (wersja dla doradcy) (.pdf 5,26 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ziemniak (wersja dla rolnika) (.pdf 8,87 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Żyto (wersja dla rolnika) (.pdf 2,55 MB)

* Metodyki integrowanej ochrony roślin dla pozostałych upraw będą sukcesywnie zamieszczane i aktualizowane. Zapraszamy do ponownych odwiedzin strony.

Wszelkie uwagi i sugestie do zamieszczonych materiałów prosimy kierować na adres Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin:

Departament Hodowli i Ochrony Roślin
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa