Komunikat w sprawie publikacji przez Komisję Europejską informacji o programie pomocy przyjętym uchwałą Rady Ministrów Nr 43/2012

wtorek, 24 kwietnia 2012 r.

Komisja Europejska opublikowała w internecie informację o programie pomocy przyjętym uchwałą Rady Ministrów Nr 43/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. Powyższy program pomocy został zarejestrowany w Komisji Europejskiej pod nr SA.34616 (2012/XA) i jest dostępny na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/244320/244320_1311429_26_2.pdf