Stowarzyszenia

piątek, 2 grudnia 2016 r.

Lubelskie Towarzystwo Pszczelnicze
20-388 Lublin
ul. Abramowicka 185B
email: info@ltp.net.pl
tel.: 501 266 623

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa
00-043 Warszawa
ul. Czackiego 3/5 p. 108
tel. 827 02 53
fax: 22 827 54 39
e-mail: sitr@sitr.pl

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
62-500 Konin, skr. poczt.50
ul. Zofii Urbanowskiej 8
tel./fax 63 243 75 80
e-mail: biuro@kss.org.pl
www.kss.org.pl

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156
tel./fax: 33 879 71 14
e-mail: biuro@icppc.pl

Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy"
00-515 Warszawa
ul. Żurawia 32/34
tel./fax: 22 696 01 52
e-mail: biuro@kigpr.pl

Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Publicznych i Leśnych
00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 4
tel. 58 673 87 83

Krajowe Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego
83-031 Łęgowo, Rusocin
ul. M. Rataja 12
tel. 58 682 29 16

Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół oraz Placówek
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
tel. 22 729 59 05
fax 22 729 73 55

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 2 lok. 49
tel. 22 313 07 88
fax: 22 436 39 66
e-mail: biuro@pspo.com.pl

Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa
02-473 Warszawa
ul. Popularna 8
tel. 22 863 67 80
tel./fax 22 873 55 50
e-mail: p.godlewski@polsor.pl
www.polsor.pl

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie
00-689 Warszawa
ul. Poznańska 38 lok. 2
tel./fax 22 622 08 42
e-mail: biuro@ziemianie.org.pl
www.ziemianie.org.pl

Federacja Regionów i Komisji Zakładowych Solidarność '80
54-033 Wrocław
ul. Zakopiańska 9
tel./fax: 71 784 11 45

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”
82-300 Elbląg
ul. Browarna 71
tel. 48 600 35 50 90
e-mail: info@rolnictwozrownowazone.pl
www.rolnictwozrownowazone.pl