Katalog instytucji

Wykaz jednostek organizacyjnie podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kujawsko-Pomorski ODR
Lubelski ODR
Lubuski ODR
Łódzki ODR
Małopolski ODR
Mazowiecki ODR
Opolski ODR
Podkarpacki ODR
Podlaski ODR
Pomorski ODR
Śląski ODR
Świętokrzyski ODR
Warmińsko-Mazurski ODR
Wielkopolski ODR
Zachodniopomorski ODR

 
Rolnicze Uczelnie Wyższe

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 
Inne

Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)
Centrum Doradztwa Rolniczego
Portal Promocji Eksportu MGPiPS
SOLVIT - Rozwiązywanie problemów rynku wewnętrznego
Regionalna Rada Doradcza ds. Morza Bałtyckiego (BS RAC)
Stowarzyszenie AGRO BIZNES KLUB
Fundusz Współpracy, Program "Agro-Info"
Fundacja Heifer Project International
Centralna Biblioteka Rolnicza
FAO

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich