Grupa robocza „Promocja polskiej żywności i agroturystyki”

Grupa robocza Promocji polskiej żywności i agroturystyki powołana została na podstawie Zarządzenia nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. z późn. zmianami oraz Uchwały nr 19 Rady Promocji Polski w sprawie powołania grup roboczych Rady Promocji Polski do realizacji ważnych horyzontalnych projektów promocyjnych.

Do zadań Grupy należy realizacja horyzontalnego projektu promocyjnego „Promocja polskiej żywności i agroturystyki” w celu realizacji zadań Rady Promocji Polski, w tym poprawy skuteczności i roli Rady.