Wiadomości

Wiadomości ze szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Archiwalne
środa, 19 kwietnia 2017 r.
Fot. Uczestnicy konkursu „Bliżej pszczół” zorganizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uczniowie z Siennicy Różanej na Konkursie „Bliżej pszczół”

Katolicki Uniwersytet Lubelski stał się w tym roku organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”. Konkurs poświęcono roli pszczół w środowisku zagrożonym przez współczesną cywilizację, a także produktom pszczelim i pszczelarstwu.

środa, 19 kwietnia 2017 r.
Fot. Uczniowie ZSCKR w Nowosielcach podczas zająć w PWSZ w Sanoku

Profilaktyka we współpracy z PWSZ Sanok

Kolejny raz z rzędu uczniowie ZSCKR w Nowosielcach współuczestniczyli w zajęciach ze Szkolnego Programu Profilaktyki w kooperacji z Sanocką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku (Instytut Medyczny).

czwartek, 13 kwietnia 2017 r.
Fot. Podpisanie porozumienia między Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej a Małopolską Hodowlą Roślin Sp. z o. o. w Krakowie

Nowy kierunek kształcenia dla miłośników koni w Siennicy Różanej

Dnia 28 marca 2017 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zawarł oficjalne porozumienie z Małopolską Hodowlą Roślin Sp. z o. o. w Krakowie w sprawie realizacji nauczania nowego zawodu – technik hodowca koni.

czwartek, 13 kwietnia 2017 r.
Fot. Uczennice z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej na Giełdzie Szkół w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie

Siennica Różana na Giełdzie Szkół

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w dniach 6 - 10 marca 2017 r. brał udział w Giełdzie Szkół zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie.

pokaż aktualne