Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu na Jarmarku pszczelarskim

środa, 15 listopada 2017 r.

W dniu 21 października 2017 roku w Parczewie odbył się III Jarmark Pszczelarski, w którym po raz kolejny wzięła udział młodzież ZSCKR w Jabłoniu.

Fot. Jarmark pszczelarski

Fot. Jarmark pszczelarski

Organizatorami tego wydarzenia była Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska przystań” oraz pszczelarze z powiatu parczewskiego. Celem jarmarku było przekazanie wiedzy na temat pszczół i ich udziału w życiu człowieka, możliwości wykorzystania produktów pszczelich i degustacja wyrobów zawierających miód.

W tym roku szkołę reprezentowali uczniowie, kształcący się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz pani Sylwia Grzywaczewska i pani Dorota Gajowy, przygotowując wyroby ciastkarskie oraz stoisko wystawowe. Na przygotowanym przez szkołę stoisku można było zobaczyć i spróbować szeroką gamę wyrobów zawierających składnik nierozerwalnie związany z pszczelarstwem, czyli miód.

Wydarzenie uświetnił występ naszego zespołu wokalnego, prowadzonego przez panią Bożenę Kusiuk, panią Agnieszkę Żelazowską oraz pana Stefana Paterka, który akompaniował uczniom podczas występu.