Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy jedną z 15 najlepszych szkół zawodowych w Polsce !!!

czwartek, 14 września 2017 r.

Organizator konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” – Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji z nadesłanych 104 przykładów dobrych praktyk wyłoniła 15 finalistów, szkół z całej Polski którzy otrzymali statuetki i tytuł „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości”.

Fot. Dyrektor Andrzej Wiosna odbierający statuetkę

Fot. Dyrektor Andrzej Wiosna odbierający statuetkę

W tym zaszczytnym gronie znalazł się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, jako jedyna z szkół prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagrodę odebrali Dyrektor szkoły pan Andrzej Wiosna oraz pomysłodawca zgłoszenia szkoły do konkursu,  Kierownik praktycznej nauki zawodu pani Elżbieta Kuprowska.