ZSCKR Nowy Targ – uroczyste pożegnanie maturzystów

środa, 17 maja 2017 r.

Dnia 28 maja 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu uroczyście pożegnano tegorocznych maturzystów.

Fot. Burmistrz miasta Nowy Targ oraz dyrektor szkoły  z najlepszą absolwentką Danutą Stękałą

Fot. Burmistrz miasta Nowy Targ oraz dyrektor szkoły z najlepszą absolwentką Danutą Stękałą

Część oficjalna rozpoczęła się o godzinie 1100 na sali gimnastycznej, gdzie po przywitaniu osób przybyłych na tą uroczystość, przede wszystkim Absolwentów, zaproszonych gości oraz grona pedagogicznego, młodzież maturalna przekazała uroczyście sztandar szkoły młodszym kolegom.

Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości, nastąpiło wręczenie nagród absolwentom. Najlepszą absolwentką została Danuta Stękała - uczennica klasy IV  technikum kształcącego w zawodzie technik turystyki wiejskiej, która otrzymała nagrodę burmistrza miasta Nowy Targ oraz Agnieszka Majchrzak - absolwentka technikum  żywienia i usług gastronomicznych, która otrzymała nagrodę dyrektora szkoły oraz nagrodę ufundowaną przez pana Stanisława Barnasia Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i dyplomów uczniom, którzy dzięki wytrwałej pracy, zaangażowaniu i wzorowej postawie uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, brali udział w konkursach, reprezentowali szkołę oraz byli zaangażowani w życie szkoły. Pan Dyrektor wręczył również dwie srebrne odznaki z logo szkoły dla Krystiana Bobka z klasy IV technikum weterynaryjnego, oraz dla Małgorzaty Kurnat z klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Po wyróżnieniu nagrodzonych wychowawcy klas maturalnych wręczyli świadectwa wszystkim maturzystom i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.

W trakcie oficjalnej części uroczystości dyrektor szkoły, zaproszeni goście, przedstawiciel Rady Rodziców, wychowawców, Samorządu Uczniowskiego oraz maturzystów wygłosili krótkie przemówienia życząc maturzystom wielu sukcesów i realizacji swoich planów. Maturzyści otrzymali od klas trzecich  specjalnie przygotowane przez nich  pamiątkowe albumy.

Po wyprowadzeniu sztandaru i zakończeniu części oficjalnej nastąpiła część artystyczna akademii, w której młodzież klasy 3 TW oraz 3 TŻiUG  przedstawiła w programie telewizyjnym "Koko Fakty" wydarzenia, które dotyczyły buntu i ucieczki klas maturalnych ze szkoły na Kokoszkowie. Po różnych aferach ujawnionych przez reporterów, mających miejsce w szkole kierowanej przez króla Nowaka 16, młodzież klas maturalnych doszła do wniosku, że z żalem opuszcza mury tej wyjątkowej szkoły.

Akademia została przygotowana przez klasę 3 TW i 3 TŻiUG, nad którymi czuwali wychowawcy: pani mgr Barbara Bańka i pani mgr Monika Kowalczyk.