ZSCKR Nowy Targ - stypendium Prezesa Rady Ministrów

czwartek, 21 grudnia 2017 r.

W środę 8 listopada 2017 r w Sali Teatralnej Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa małopolskiego.

Fot. Stypendystka z Nowego Targu z Małopolskim Kuratorem Oświaty

Fot. Stypendystka z Nowego Targu z Małopolskim Kuratorem Oświaty

Z rąk pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty dyplom stypendystki odebrała Anna Kaczmarczyk, uczennica klasy drugiej technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Anna Kaczmarczyk w roku szkolnym 2016/2017 uzyskała najwyższą średnią ocen -  5,41  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu.  Dała się poznać również jako uczennica bardzo systematyczna i koleżeńska.

W bieżącym i następnym roku szkolnym Anna planuje osiągnąć sukces w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Jej marzeniem zawodowym jest w przyszłości studiowanie architektury na Politechnice Krakowskiej.

Ani Kaczmarczyk serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy spełnienia marzeń.