ZSCKR Nowy Targ – Centrum Kompetencji Zawodowych i własne odnawialne źródło energii

czwartek, 13 kwietnia 2017 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu rozpoczyna realizację II edycji programu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”.

Fot. "Budynek szkoły w Nowym Targu"

Fot. "Budynek szkoły w Nowym Targu"

W dniu 23 marca 2017 r.  dyrektor szkoły pan Marian Nowak odebrał  od Marszałka Województwa Małopolskiego pana Jacka Krupy promesę o wartości 1.152 .276,00 PLN na utworzenie w ZSCKR Nowy Targ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH w BRANŻY ROLNICZEJ.

 W roku 2016 szkoła przystąpiła do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego działanie 10.2.2. Kształcenie Zawodowe Uczniów i ostatecznie wniosek ZSCKR został zakwalifikowany do realizacji.

Projekt pt. „ZSCKR Nowy Targ – umiejętności szansą Twojej Przyszłości” rozpisany jest na cztery lata i obejmuje oprócz utworzenia Centrum Kompetencji Zawodowych także szereg kursów zawodowych, staże zawodowe oraz pomoc stypendialną dla najzdolniejszych uczniów. W najbliższym czasie rozpoczynamy rekrutacje młodzieży na kursy i staże oraz zakupy wyposażenia bazy do kształcenia zawodowego.

Również w roku 2016 szkoła złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska -  działanie 1.3.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Infrastruktura i Środowisko”. Ten projekt również został zakwalifikowany do realizacji i opiewa na kwotę 676.342,75 zł . Jeszcze w tym roku zostanie wykonana termomodernizacja budynku szkoły oraz zostaną zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne o mocy 30 kw. Dzięki tej inwestycji Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu  będzie jedyną szkołą w powiecie nowotarskim, mogącą pochwalić się własnym odnawialnym źródłem energii. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejszy szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji.