XLI eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

czwartek, 11 maja 2017 r.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Młodzież ZSCKR w Korolówce-Osadzie uczestniczyła w czterech z dziewięciu bloków tematycznych: gastronomia - Julita Woźniak; mechanizacja rolnictwa - Piotr Rutkowski, Kamil Samojluk; agrobiznes - Iwona Karpińska i Dawid Głuch.

Fot. Uczeń ZSCKR w Korolówce-Osadzie - zdobywca premiowanego 4 miejsca okręgowych eliminacji OWiUR

Fot. Uczeń ZSCKR w Korolówce-Osadzie - zdobywca premiowanego 4 miejsca okręgowych eliminacji OWiUR

W tegorocznych eliminacjach poziom wiedzy uczestników był jak zawsze bardzo wysoki. W bloku mechanizacji rolnictwa Kamil Samojluk zajął 4 miejsce premiowane i zakwalifikował się do III stopnia zawodów centralnych otrzymując 108 punktów, o krok za nim był Piotr, uzyskując 101 punktów. Brawo panowie!

Julita uzyskała bardzo dobry wynik 104 punkty.  Brawo Julita! Wszystkim pozostałym uczestnikom gratulujemy zdobytych nowych doświadczeń i wiedzy, które z pewnością zaowocują podczas kolejnych wyzwań, jakie niesie życie. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do odniesionego przez naszą młodzież sukcesu.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu wiedzy rolniczej. Jej celem jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją rolniczą, miejscem przyszłej pracy młodego rolnika, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu. Realizując zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzież wzbogaca swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki wiedzy i umiejętnościom przyczynia się do unowocześniania i rozwoju rolnictwa.