XII Bieg Niepodległości

czwartek, 2 listopada 2017 r.

Dnia 16 października 2017 r., na ulicach Jabłonia, odbył się XII Bieg Niepodległości. Organizatorami biegów byli: Urząd Gminy Jabłoń wraz z gminną Komisją d/s problemów alkoholowych i narkomanii, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu oraz OSP w Jabłoniu.

Fot. Uczestnicy XII Biegu Niepodległościowego

Fot. Uczestnicy XII Biegu Niepodległościowego

W tegorocznym biegu nie mogło zabraknąć reprezentantów ZSCKR w Jabłoniu.

W kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych uczniowie naszej szkoły wywalczyli:

  • w kategorii dziewcząt:

I miejsce - Dominika Czajkowska z klasy IIMT 

II miejsce - Oliwia Waszczuk z klasy IV PT

III miejsce - Patrycja Waszczuk z klasy I PT

  • w kategorii chłopców:

I miejsce - Sebastian Olszewski z klasy I FT

II miejsce - Wojciech Szopliński z klasy I MT

III miejsce - Tomasz Szyszkowski I FT

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.