Wycieczka uczniów ZSCKR w Nowosielcach do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krośnie

czwartek, 13 kwietnia 2017 r.

Uczniowie I klasy technikum weterynarii ZSCKR w Nowosielcach uczestniczyli w wycieczce zawodowej, na której zapoznali się ze specyfiką prowadzonych badań przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie.

Fot. Uczestnicy wycieczki do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krośnie

Fot. Uczestnicy wycieczki do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krośnie

Zakład Higieny Weterynaryjnej posiada szeroki zakres akredytowanych badań obejmujących dobrostan i bezpieczeństwo  żywienia zwierząt , a także bezpieczeństwo środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia. W Pracowni Serologii wykonywane są badania w kierunku: brucelozy metodą odczynu wiązania dopełniacza- OWD (bydło), choroby Aujeszky metodą immunoenzymatyczną-ELI SA(świnie), zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz otrętu bydła- IBR/IPV metodą immunoenzymatyczną -ELISA (bydło), wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych- BVD/MD metodą immunoenzymatyczną -ELISA (bydło). Spacer z przewodnikiem po Rynku krośnieńskim zakończył udział w wycieczce.