Współpraca ZSCKR w Leśnej Podlaskiej z Lubelską Izbą Rolniczą

środa, 17 maja 2017 r.

Lubelska Izba Rolnicza w konsorcjum z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli realizuje operację „Organizacja spotkań informacyjno – szkoleniowych dotyczących promocji i podniesienia wiedzy w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie.”

Fot. Uczestnicy szkolenia z panią Borowską

Fot. Uczestnicy szkolenia z panią Borowską

W ramach tej operacji dnia 9 maja 2017 r. 30 uczniów klas II i III Technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej wzięło udział w szkoleniach przeprowadzonych przez panią Agnieszkę Borowską z Oddziału Zamiejscowego Lubelskiej Izby Rolniczej w Białej Podlaskiej.

Tematem szkoleń była działalność sieci na rzecz innowacyjności w rolnictwie. Prowadząca przedstawiła cele, funkcje i zadania sieci oraz jej znaczenie dla efektywnego, zrównoważonego i inteligentnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Unii Europejskiej.

Młodzież zapoznała się z zasadami tworzenia partnerstw w sieci, sposobami działania oraz możliwościami finansowania grup operacyjnych, a także zadaniami instytucji wspomagających tego typu działalność. Uczniowie poznali przykłady innowacyjnych projektów i badań naukowych, otrzymali także materiały szkoleniowe.

Kolejne szkolenia w tym zakresie zostały zaplanowane na dzień 6 czerwca 2017 r.