Warsztaty uczniów z ZSCKR w Nowosielcach w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym oraz na Politechnice Rzeszowskiej

środa, 10 stycznia 2018 r.

W dniach 14-15 listopada 2017 r. uczniowie ZSCKR w Nowosielcach uczestniczyli w warsztatach astronomicznych „Piknik pod Gwiazdami” w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym (MOA) w Niepołomicach.

Fot. Uczniowie ZSCKR w Nowosielcach

Fot. Uczniowie ZSCKR w Nowosielcach

Uczestnikami zajęć była młodzież, która korzysta z zajęć dodatkowych z fizyki i geografii w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia ogólnego w ZSCKR w Nowosielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX.- Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

W trakcie trwania pikniku uczestnicy wzięli udział w prelekcji o tematyce astronomicznej i obserwacjach astronomicznych z wykorzystaniem teleskopów. Młodzież zapoznała się z zadaniami MOA. W ramach pikniku uczniowie poznali również  historię Niepołomic.

W dniu 14 grudnia 2017 r. w ramach zajęć dodatkowych z fizyki i współpracy z Politechniką Rzeszowską młodzież z ZSCKR w Nowosielcach uczestniczyła w warsztatach laboratoryjnych z fizyki. Zajęcia odbyły się na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej. Młodzież pod czujnym okiem wykładowców miała możliwość przeprowadzenia ciekawych doświadczeń z wykorzystaniem materiałów codziennego użytku oraz doświadczeń z laserem.