V Konkurs Kulinarny w Siennicy Różanej

środa, 19 kwietnia 2017 r.

Dnia 16 marca 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się V Międzyszkolny Konkurs Kulinarny dla gimnazjalistów.

Fot. Konkurs Kulinarny dla gimnazjalistów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej

Fot. Konkurs Kulinarny dla gimnazjalistów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej

Piąta edycja konkursu przebiegła pod hasłem „Magiczne sałatki”. Z zaproszenia skorzystało sześć szkół gimnazjalnych z Kraśniczyna, Małochwieja Dużego, Siennicy Różanej, Siennicy Nadolnej, Krupego oraz z Krasnegostawu (Zespół Szkół nr 1). Celem konkursu było sprawdzenie predyspozycji zawodowych, konfrontacja umiejętności kulinarnych, integracja młodzieży oraz dobra zabawa. Gimnazjaliści i ich opiekunowie zostali uroczyście powitani przez pana Jacka Jagiełłę – Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą ofertę edukacyjną, mieli również możliwość zwiedzenia nowoczesnych klasopracowni, internatu szkolnego, warsztatów szkolnych oraz hali sportowej. Na przybyłych gości czekał słodki poczęstunek przygotowany przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością oraz wyobraźnią podczas zmagań konkursowych. Komisja zwracała uwagę na bezpieczne i higieniczne warunki wykonania zadań, sprawność w posługiwaniu się sprzętem kuchennym, oceniano również walory organoleptyczne przyrządzonej sałatki oraz sposób prezentacji. Po podsumowaniu punktów wyłoniono laureatów: pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Krupego, drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie, trzecie miejsce przypadło gimnazjalistom z Siennicy Różanej. Zwycięzcy otrzymali dyplomy uznania, puchary z rąk dyrektora szkoły oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne podarunki na pamiątkę spotkania w Siennicy Różanej.