Udział uczniów ZS CKR w Kamieniu Małym w V Edycji Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin w Bydgoszczy

środa, 5 lipca 2017 r.

Dnia 2 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, kilkudziesięciu uczniów reprezentujących dziesięć szkół rolniczych wzięło udział w V edycji Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin, którego patronem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fot. Paweł Muster podczas wręczania nagród

Fot. Paweł Muster podczas wręczania nagród

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół rolniczych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz szkół rolniczych podległych  Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z całej Polski. Tematem przewodnim tej edycji była produkcja rzepaku. Konkurs rozpoczął się cyklem wykładów związanych z tematyką zmagań uczniowskich: „Podstawy integrowanej uprawy roślin", który poprowadził pan prof. dr hab. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu oraz „Zasady integrowanej produkcji rzepaku - zapylacze, a środki ochrony roślin", wygłoszonym przez pana dr. Grzegorza Pruszyńskiego (IOR Poznań). Następnie uczestnicy konkursu zmierzyli się z zadaniami części  teoretycznej, która wyłoniła siedmiu finalistów, rywalizujących w trzecim etapie - praktycznym. 

Celem zmagań było:

 • popularyzowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu uprawy i integrowanej ochrony roślin,
 • kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy,
 • szerzenie idei bezpiecznej pracy podczas stosowania pestycydów,
 • promowanie najlepszych uczniów i szkół,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów.

Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu:

 • integrowanej  uprawy i ochrony rzepaku,
 • metod agrotechnicznych ochrony rzepaku przed chorobami i szkodnikami,
 • ograniczenia strat powodowanych przez choroby i szkodniki oraz regulacji zachwaszczenia w uprawie rzepaku,
 • technik wykonywania zabiegów ochrony roślin,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu pestycydów,
 • zapobiegania negatywnym wpływom środków ochrony roślin na środowisko,
 • dobrej praktyki organizacji ochrony roślin.

Wyniki V Edycji  Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin:

I miejsce - Krzysztof Rode z ZSCKR w Karolewie,

II miejsce - Jakub Olszewski z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie,

III miejsce - Mikołaj Ciaciuch z ZSCKR w Bydgoszczy,

IV miejsce - Paweł Muster z ZSCKR w Kamieniu Małym

Kacper Kucharczuk z ZSCKR w Kamieniu Małym

Uczestnikiem konkursu był również  Szymon Kruszyna uczeń  klasy I technikum ( zawód technik rolnik), który osiągnął zadawalający wynik. Naszych uczniów do udziału w konkursie przygotowywały panie Helena Stupak i Ewa Kaniowska.

Organizatorem zmagań zawodowych był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, zaś współorganizatorami Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Gratulujemy sukcesu.