Udział młodzieży ze szkoły w Golądkowie w konkursie wiedzy ekonomicznej

wtorek, 24 stycznia 2017 r.

8 grudnia 2016 r. sześcioro uczniów, z Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu, wzięło udział, w organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie, Konkursie Wiedzy Ekonomicznej.

Foto. Konkurs Wiedzy Ekonomicznej -uczniowie ZSCKR w Golądkowie

Foto. Konkurs Wiedzy Ekonomicznej -uczniowie ZSCKR w Golądkowie

W zmaganiach konkursowych uczestniczyli: Ola Chwastowska, Tomek Dmuchowski, Piotr Lusa, Anna Ostaszewska, Kacper Siemek i Adam Rej. Szkolnym koordynatorem konkursu i opiekunem uczniów była pani Marianna Buźniak.

Zakres tematyczny konkursu obejmował zagadnienia związane z gospodarką rynkową, popytem i podażą, przyczynami i skutkami bezrobocia, dobrami komplementarnymi i substytucyjnym, PKB oraz zagadnieniami związanymi z deficytem budżetowym i długiem publicznym.

Składający się z dwóch etapów konkurs skierowany był do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatów: ciechanowskiego, pułtuskiego, wyszkowskiego, mławskiego i makowskiego. Do drugiego etapu, który odbył się 19 stycznia 2017 roku, zostało zakwalifikowanych 49 uczestników, którzy zdobyli najwięcej punktów.

W tym gronie znalazło się pięcioro uczniów z naszej szkoły, co należy uznać za sukces z uwagi na konieczność wykazania się rozległą wiedzą ekonomiczną.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.