Uczniowie z Różańca uczcili w Warszawie ofiary Katynia i Smoleńska

czwartek, 11 maja 2017 r.

Dnia 10 kwietnia 2017 r. młodzież ZSCKR im. W. Witosa zwiedziła Sejmu i Senat RP poznając mechanizmy władzy ustawodawczej. Włączyła się także w obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 7. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Fot. Wizyta w Warszawie

Fot. Wizyta w Warszawie

Złożyła kwiaty pod tablicami smoleńskimi w Sejmie i przy Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. Ku czci ofiar Katynia na Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego, a w drodze do Warszawy pod Pomnikiem Katyńskim  w Tarnogrodzie.

Pamiętała również o patronie – wielkim mężu stanu składając wieniec pod pomnikiem Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży gdzie wyryto Witosowe  przesłanie :„… a Polska winna trwać wiecznie!”. Młodzież oddała  hołd Prezydentowi Ronaldowi Reaganowi pod jego pomnikiem naprzeciw ambasady USA.

Wyjazd potwierdził, że nasza szkoła łączy nowoczesność z tradycją, wiedzę  z patriotyzmem.