Uczennica ZSCKR w Korolówce-Osadzie laureatką XII Powiatowej Olimpiady Genealogiczno-Heraldycznej

czwartek, 13 kwietnia 2017 r.

Uczennica klasy I technikum w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, Karolina Patejuk, zajęła I miejsce w XII Powiatowej Olimpiadzie Genealogiczno-Heraldycznej. Jej praca, przedstawiająca dworek w Romanowie została najlepiej oceniona przez jury konkursowe w kategorii plastycznej.

Fot. Praca konkursowa - I miejsce uczennicy Karoliny Patejuk

Fot. Praca konkursowa - I miejsce uczennicy Karoliny Patejuk

Honorowy patronat nad olimpiadą sprawował pan Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki - dyrektor Instytutu Genealogii oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie.

W tegorocznej edycji olimpiady wzięło udział 77 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu włodawskiego, w dwóch kategoriach: malarska lub plastyczna prezentacja dworów, dworków szlacheckich i chat chłopskich lub strojów szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich Lubelszczyzny oraz drzewo genealogiczne rodziny.

Przed tradycyjnym uhonorowaniem laureatów i wręczeniem im nagród rzeczowych uczestnicy konkursu mieli możliwość wysłuchać bardzo ciekawego wykładu pracownika Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pani dr Agnieszki Januszek- Sieradzkiej, „Jak zostać królem, czyli o edukacji Jagiellonów”.

Karolinie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz rozwijania pasji artystycznych.