Stypendystka i finalistka z Golądkowa

wtorek, 7 lutego 2017 r.

Anna Więcka i Edyta Wilga- kim są i co mają ze sobą wspólnego? Obie dziewczyny to uczennice Zespołu Szkół w Golądkowie, dla których 2017 rok zaczął się od nie lada sukcesów!!!

Foto. Anna Więcka uczennica VI klasy technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w ZSCKR w Golądkowie

Foto. Anna Więcka uczennica VI klasy technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w ZSCKR w Golądkowie

Anna Więcka jest uczennicą czwartej klasy technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. W poprzednim roku szkolnym wzięła udział w projekcie ,,Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”, który został ogłoszony przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Jej praca pt. „Wpływ endopasożytów oraz egzopasożytów na zdrowie i kondycję zwierząt różnych gatunków we wsi Porzowo” zyskała miano najciekawszego projektu edukacyjnego w subregionie ciechanowskim. Otrzymane stypendium uczennica  wykorzystała na zakup fachowej literatury, niezbędnego sprzętu do wykonania zadań założonych w projekcie, a także  kursy i szkolenia z zakresu medycyny weterynaryjnej. Na początku stycznia Ania uczestniczyła w uroczystości wręczenia umów stypendialnych i dyplomów najzdolniejszym uczniom z Mazowsza, gdzie miała możliwość zaprezentowania swojej pracy przed nowymi stypendystami.

Edyta Wilga jest uczennicą klasy trzeciej technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. W listopadzie 2016 roku jako jedna z trzech uczennic z Golądkowa wzięła udział w eliminacjach okręgowych XIX Olimpiady Wiedzy o  Żywności. Mimo ogromnej konkurencji, wynikającej z prestiżu, jakim cieszy się olimpiada, Edyta znalazła się na liście finalistów. W marcu weźmie udział w eliminacjach ogólnopolskich ale już sam fakt zakwalifikowania się do etapu centralnego jest jednoznaczny z uzyskaniem 100% z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych).

Sukcesy dziewcząt świadczą nie tylko o wysokiej jakości kształcenia w Zespole Szkół w Golądkowie ale potwierdzają również, że szkoła pielęgnuje talenty uczniów i wspiera ich wszechstronny rozwój.