Staże zagraniczne uczniów ZSCKR w Janowie Erasmus+ bezcenne doświadczenia zawodowe

wtorek, 28 marca 2017 r.

W ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 uczniowie szkoły realizowali projekt pt. „Wyższe kompetencje – lepszy start w przyszłość” i mieli możliwość odbycia 2-tygodniowego stażu zawodowego w Niemczech – w firmie Vitalis w miejscowości Schkeuditz koło Lipska.

Foto. Uczestniczki stażu

Foto. Uczestniczki stażu

Nowa wiedza, nowe techniki kulinarne, pogłębienie wiedzy, nowe możliwości w kształceniu zawodowym – takie właśnie cele postawione zostały przed uczestnikami stażu zagranicznego, który realizowany był przez 12 uczniów z ZSCKR w Janowie.

Stażyści z ZSCKR w Janowie w dniach 5-18 lutego odbyli staż w niemieckich zakładach gastronomicznych znajdujących się w Lipsku w Niemczech. Uczniowie, kształcący się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z opiekunem panią Katarzyną Krutul w ciągu dwóch tygodni zajęć praktycznych podnieśli swoje kompetencje zawodowe, zdobyli nową wiedzę i nauczyli się przyrządzać nowe potrawy. Uczestnicy stażu odbywali praktyki w ośrodkach, w których przygotowuje się posiłki dla nawet kilku tysięcy osób dziennie. Nasi praktykanci poznali organizację i techniki pracy w dużym zespole, rozwinęli swoje kompetencje zawodowe, ćwiczyli także komunikację w języku niemieckim i angielskim, zapoznali się z pracą kucharzy w innym kraju.

Realizacja staży zagranicznych to także poznawanie kraju partnerskiego, zwiększanie kompetencji społecznych i językowych. W trakcie tych dwóch tygodni uczniowie starali się poznać w znacznym stopniu historię i kulturę Niemiec. Zwiedzili takie miasta jak Lipsk, Drezno, Berlin. Wyjazd uczniów  był poprzedzony przygotowaniem językowym i kulturowym. Uczniowie otrzymali również pomoce dydaktyczne w postaci teczek z materiałami do nauki języka niemieckiego i angielskiego z fachowym słownictwem dla swojej branży oraz będący efektem wspólnych przygotowań słownik obrazkowy.

Cały projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z których Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie potrafi efektywnie korzystać, będąc już po raz kolejny beneficjentem programów UE.

Dwutygodniowy pobyt uczniów w Niemczech, w nowoczesnym kraju, o najsilniejszej gospodarce Europy i piątej potędze gospodarczej świata, dał nam praktyczne spojrzenie na kształcenie zawodowe. W praktyce zobaczyliśmy jak funkcjonują niemieckie zakłady gastronomiczne. Niemiecka jakość pracy, wydajność, organizacja pracy, warunki socjalne, były dla nas bezcennym doświadczeniem zawodowym.

Gospodarka jest ważna, ale najważniejszy był kontakt kulturowy z Niemcami. Przełamaliśmy własne stereotypy postrzegania siebie nawzajem. Dziś wiemy, że między młodymi Polakami a Niemcami, nie ma dużych różnic. Wspólnie tworzymy naszą  historię Europy, bez uprzedzeń i barier historycznych.