Sezon wieńcowy w ZSCKR w Jabłoniu zakończony

poniedziałek, 16 października 2017 r.

Kultywowanie zanikającej tradycji wśród młodzieży oraz pasja ludzi sprawiły, że po raz kolejny powstał wspaniały wieniec.

Fot. Uczniowie z wieńcem

Fot. Uczniowie z wieńcem

Przedstawia on obraz Jezusa Miłosiernego oraz wizerunki św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny. Wieniec jest wynikiem ciężkiej pracy zarówno uczniów, nauczycieli, pracowników administracji jak i lokalnych artystów uczestniczących w plenerze rzeźbiarskim.

Uczniowie ZSCKR w Jabłoniu z wieńcem kilkukrotnie reprezentowali szkołę na różnego rodzaju uroczystościach. Po raz pierwszy delegacja wieńcowa uczestniczyła w odpuście parafialnym 15 sierpnia br., niosąc wieniec w procesji. Następnie reprezentowali szkołę na dożynkach wojewódzkich w Radawcu i dożynkach powiatowych w Sosnowicy. Wieniec zaprezentowano również podczas uroczystego pochodu z wieńcami. Ostatnim wydarzeniem kończącym ,,sezon wieńcowy” był odpust parafialny ku czci św. Tomasza z Willanowy, który odbył się 24 września br. Uczniowie i tym razem z chęcią i dumą reprezentowali ZSCKR w Jabłoniu.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły za pomoc i wsparcie oraz twórcze pomysły przy wieńcu.