Różaniec czci Wincentego Witosa i Żołnierzy Polski Podziemnej

środa, 19 kwietnia 2017 r.

Dnia 23 marca 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa obchodzono Dzień Patrona. Obchody składały się z apelu słowno-muzycznego, prezentacji multimedialnej i XXI Konkursu o Patronie, wybitnym przywódcy ludowym i mężu stanu.

Fot. Różaniec czci Wincentego Witosa i Żołnierzy Polski Podziemnej

Fot. Różaniec czci Wincentego Witosa i Żołnierzy Polski Podziemnej

„ Kiedy nie było Polski dążyć do Niej, gdy przyszła- pracować dla Niej, a gdy była w potrzebie- bronić Jej”- tak brzmiało Jego credo życiowe. Był najczęściej cytowanym politykiem przez Św. Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pochodził z biednej galicyjskiej rodziny, dlatego skończył tylko 4 klasy szkoły powszechnej. Talentu otrzymanego od Stwórcy nie zmarnował ‑dokształcał się, stał się erudytą i  3-krotnym  premierem. Był dumny, że jest chłopem. Nie nosił krawata, chodził w butach z cholewami, stawał za pługiem i jak na wójta Wierzchosławic przystało, z sąsiadami budował młyn spółdzielczy czy drogę. Przez reformę rolną chciał chłopów podnieść  z kolan i uczynić świadomymi obywatelami. Był demokratą, który bronił konstytucji w czasie zamachu majowego i stał się więźniem sumienia skazanym w procesie brzeskim. Został przez sanację pozbawiony wszystkich funkcji. Nawet Orderu Orła Białego, który otrzymał za zwycięstwo nad bolszewikami.

Zmuszony do emigracji powrócił, aby wezwać chłopów do obrony Ojczyzny. Nie zgodził się na kolaborację z Niemcami, za co trafił do więzienia, a jego jedyną córkę zesłano do obozu. Po wojnie tak samo postąpił wobec nowych – sowieckich okupantów.

Witos jest dla nas wzorem patrioty, podobnie jak Żołnierze Polski Podziemnej. Tak pierwszej konspiracji walczącej z Niemcami, jak drugiej powojennej walczącej z Sowietami i ich polskimi sługami.

Dnia 22 marca 2017 r. z inicjatywy dyrektora pana Eugeniusza Kluchy odbył się w sali gimnastycznej pokaz filmu „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944”, który zrealizowała  TVP Lublin na zlecenie Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość. Film spotkał się z wielkim zainteresowaniem społeczności szkolnej. Wspólne przeżycie tych tragicznych, ale bohaterskich wydarzeń- obrony przez żołnierzy AK i BCH wsi zamojskich przed wysiedleniem i pacyfikacją, zintegrowało wszystkich wokół najcenniejszych wartości: „Bóg , Honor i Ojczyzna”. Oddano też cześć powojennej antykomunistycznej partyzantce i rozegrano II Konkurs o Żołnierzach Wyklętych.

W obu konkursach zwyciężył Hubert Socha uczeń I klasy technikum w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Laureaci otrzymali dyplomy i zostali nagrodzeni przez  Lubelski IPN książkami i patriotycznymi gadżetami, a przez opiekuna Koła Historycznego pana Mariana Kucharczuka nagrodami rzeczowymi. Pojadą też na wycieczkę do Parlamentu RP i zwiedzą Warszawę.

Nasza szkoła ma prawie 60 lat. Od 2007r. organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Placówka jest przyjazna i otwarta na potrzeby młodzieży. Rozwija talenty i pasje w licznych kołach zainteresowań, a także podczas wycieczek krajowych i zagranicznych np. do Parlamentu Europejskiego.

Łączymy  nowoczesność z tradycją, wiedzę z patriotyzmem zgodnie z Witosowym : „… a Polska winna trwać wiecznie!” .