Realizacja projektu „Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej

czwartek, 21 grudnia 2017 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej od kwietnia 2017 r. realizuje projekt pod nazwą „Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie działania 12.4 – Kształcenie zawodowe.

Fot. Uczniowie z ZSCKR w Leśnej Podlaskiej z zaświadczeniami ukończenia kursu barmańskiego

Fot. Uczniowie z ZSCKR w Leśnej Podlaskiej z zaświadczeniami ukończenia kursu barmańskiego

Uczniowie oraz nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie korzystają z bezpłatnego wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, zdobywania doświadczenia zawodowego i poszerzania wiedzy i umiejętności w ramach zawodów: technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik rolnik, co przyczyni się m. in. do zwiększenia szans uczniów na rynku pracy.

Do tej pory w ramach projektu 9 uczniów odbyło staż zawodowy zorganizowany u pracodawców z regionu, a 100 uczniów wzięło udział w zajęciach laboratoryjnych na uczelniach wyższych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach.   Ponadto w dodatkowych zajęciach specjalistycznych z języka angielskiego uczestniczyło 62 uczniów, w zajęciach „Rolnictwo precyzyjne” - 29 uczniów, w zajęciach „Projektowanie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii” - 15 uczniów, w zajęciach gastronomicznych „Ze smakiem po Azji” – 8 uczniów. W ramach pozaszkolnych form kształcenia uczniowie na bieżąco uczestniczą w kursach umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień m. in. W kursie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, kursie operatora wózka jezdniowo-widłowego, kursie barmańskim, kursie carvingowym, a 4 nauczycieli zawodu ZSCKR w Leśnej Podlaskiej podjęło studia podyplomowe na kierunkach: agrotronika, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz żywienie człowieka i gastronomia.

Ważną częścią projektu jest doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych i warsztatów szkolnych  w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia kształcenia zawodowego w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Projekt „Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego” w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej będzie realizowany do końca 2018 r.