Pułtusk: etap rejonowy XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

wtorek, 24 stycznia 2017 r.

16 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku odbył się etap rejonowy XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Foto. Tomasz Komsta uczeń klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w ZSCKR w Golądkowie

Foto. Tomasz Komsta uczeń klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w ZSCKR w Golądkowie

W olimpiadzie uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych powiatu pułtuskiego. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wziął udział  i zajął drugie miejsce Tomasz Komsta - uczeń  klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie, zdrowie bliskich oraz prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.