Profilaktyka we współpracy z PWSZ Sanok

środa, 19 kwietnia 2017 r.

Kolejny raz z rzędu uczniowie ZSCKR w Nowosielcach współuczestniczyli w zajęciach ze Szkolnego Programu Profilaktyki w kooperacji z Sanocką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku (Instytut Medyczny).

Fot. Uczniowie ZSCKR w Nowosielcach podczas zająć w PWSZ w Sanoku

Fot. Uczniowie ZSCKR w Nowosielcach podczas zająć w PWSZ w Sanoku

Klasa III technikum weterynarii oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych wraz z opiekunami uczestniczyła na terenie PWSZ Sanok, w zajęciach pt.: Zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania alkoholu, papierosów i innych substancji psychoaktywnych.

Wszyscy przypomnieli sobie jaki wpływ na płód dziecka ma alkohol i inne używki, jak również szczegółowo poznali zasady zdrowego trybu życia. Oprócz wykładu z pogadanką uczestnicy wzięli udział w ciekawych warsztatach promujących zdrowie.

Szkoła zamierza kontynuować dalszą współpracę z PWSZ w Sanoku.