Profilaktyka prozdrowotna w ZSCKR w Nowosielcach

czwartek, 2 listopada 2017 r.

”Że nic nad zdrowie ani lepszego, ani droższego;” J. Kochanowski

Fot. Profilaktyka prozdrowotna – spotkanie wychowanków internatu z panią dr D. Golowską

Fot. Profilaktyka prozdrowotna – spotkanie wychowanków internatu z panią dr D. Golowską

Od zawsze wiadomo, że nie ma w życiu nic cenniejszego nad zdrowie. W związku z tą życiową dewizą wychowawcy internatu ZSCKR w Nowosielcach podejmują działania mające na celu profilaktykę prozdrowotną.

W ubiegłych latach młodzież poznawała zasady zdrowego odżywiania m. in. dzięki projekcji filmów edukacyjnych oraz rozmowom z dietetykiem.

Także tematyka używek i ich wpływu na życie nastolatków nie była obca dla naszych uczniów.

Kontynuacją działań prozdrowotnych było spotkanie wychowanków w dniu 11 października 2017 roku z panią dr D. Golowską, podczas którego poruszona została tematyka związana z zabezpieczeniem się przed wirusem HPV (Humen Papilloma Virus), mogącym wywołać m. in. raka szyjki macicy.

Tematem prelekcji była także kwestia podejmowania ważnych życiowych decyzji związanych ze sferą seksualną młodego człowieka oraz informacja o tym, gdzie i w jaki sposób można otrzymać wsparcie i fachową pomoc.

Ważne jest, aby wszelkie marzenia o przyszłości nie zostały zweryfikowane przez problemy zdrowotne, a nasza świadomość w tym zakresie stale wzrastała.

Właśnie taki cel przyświecał organizatorom spotkania: pani K. Gagatko i pani E. Pałuk, które mają nadzieję, że edukacja zdrowotna przyniesie wymierne korzyści.