Olimpijczycy z ZS CKR w Golądkowie

czwartek, 8 czerwca 2017 r.

Anna Więcka i Anna Ostaszewska – uczennice Technikum w Golądkowie zostały zakwalifikowane do eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Fot. Nagrodzeni uczniowie

Fot. Nagrodzeni uczniowie

W piątek, 21 kwietnia 2017 r. na terenie Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olszynie odbyły się eliminacje okręgowe olimpiady. Wzięli w nich udział uczniowie, którym w etapie szkolnym udało się uzyskać wystarczającą liczbę punktów. Z Zespołu Szkół w Golądkowie brało udział 8 osób w 5 blokach tematycznych: Magdalena Ogrodnik i Anna Ostaszewska – produkcja roślinna, Dawid Siarkowski i Patryk Kamiński – mechanizacja, Anna Więcka i Mateusz Krupski  - weterynaria, Kamil Darkowski – agrobiznes oraz Sylwia Zielińska – gastronomia. Wszyscy uczestnicy wykazali się wiedzą i umiejętnościami. Ostatecznie w gronie nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się: Anna Więcka, Anna Ostaszewska i Mateusz Krupski. Wszyscy otrzymali indeksy uprawniające do rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olszynie.

Jednocześnie ilość punktów uzyskanych przez dziewczęta pozwoliła im zakwalifikować się do eliminacji centralnych olimpiady, które odbyły się w dniach 2-3 czerwca br. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach (okręg Lublin). To z kolei otworzy im drzwi na dowolnie wybraną uczelnię prowadzącą kształcenie w kierunku zgodnym z blokiem tematycznym, w którym startowały lub pokrewnym.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!