Nowy kierunek kształcenia dla miłośników koni w Siennicy Różanej

czwartek, 13 kwietnia 2017 r.

Dnia 28 marca 2017 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zawarł oficjalne porozumienie z Małopolską Hodowlą Roślin Sp. z o. o. w Krakowie w sprawie realizacji nauczania nowego zawodu – technik hodowca koni.

Fot. Podpisanie porozumienia między Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej a Małopolską Hodowlą Roślin Sp. z o. o. w Krakowie

Fot. Podpisanie porozumienia między Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej a Małopolską Hodowlą Roślin Sp. z o. o. w Krakowie

Zajęcia teoretyczne w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzili w Siennicy Różanej wykwalifikowani pracownicy Zakładu Hodowlano-Produkcyjnego Stado Ogierów Białka. Właśnie na terenie tego zakładu młodzież weźmie udział w zajęciach praktycznych i w praktykach zawodowych. Dzięki temu skorzysta z doskonałej bazy i z wieloletniego doświadczenia hodowców. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy reprezentantami obu jednostek - Dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej Jackiem Jagiełłą oraz Prezesem Zarządu Spółki Bogdanem Szumańskim i Członkiem Zarządu Spółki Lucjanem Cichoszem. Nowa oferta kształcenia to dla młodych miłośników koni szansa na połączenie pasji z przyszłym zawodem i możliwość nauki pod okiem najlepszych.