List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji inauguracji roku szkolnego 2015/2016

wtorek, 1 września 2015 r.

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty Rolniczej

Szanowni Państwo!

Miło mi rozpocząć z Wami kolejny rok szkolny pełen nowych zadań i wyzwań, którym wspólnie musimy stawić czoła. Wszyscy nieustannie dokładamy starań, aby zapewniać młodzieży naukę w kreatywnej atmosferze otwartej i bezpiecznej szkoły, przygotowującej zarówno do wyzwań dorosłego życia, jak i kariery zawodowej w obszarze rolno-spożywczym. Ufam, że dla nauczycieli będzie to czas pozytywnych przeżyć oraz osiągania efektów, pozwalających odczuwać satysfakcję z wykonywanego zawodu. Priorytetem w rozpoczynającym się roku szkolnym powinna być troska o jak najlepsze efekty kształcenia oraz wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, ponieważ to one w znaczący sposób budują opinię o szkole. Wraz z początkiem roku szkolnego 2015/2016 życzę wszystkim Nauczycielom, Pedagogom i Wychowawcom wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, sukcesów pedagogicznych oraz mądrego i odpowiedzialnego kierowania rozwojem powierzonych uczniów. Wierzę, że zaangażowanie Wszystkich Pracowników i Przyjaciół oświaty rolniczej w Polsce, pozwoli urzeczywistnić te ambitne zamierzenia.

Kolejny rok szkolny to także nowe wyzwania dla uczniów, których zachęcam do pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez szkoły, poszerzania swojej wiedzy, pozyskiwania kolejnych umiejętności i wszechstronnego rozwoju.

Osiąganie zakładanych efektów, satysfakcjonujących wszystkich uczestników życia szkolnego, jest możliwe dzięki wzajemnemu zrozumieniu i współpracy. Zarówno dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom, jak również ich rodzicom, Wszystkim Państwu, z nadzieją spoglądającym w przyszłość, tworzącym nowe plany i wyznaczającym drogę ku przyszłym sukcesom, życzę udanego roku szkolnego, entuzjazmu i zapału do pracy.

      

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki

Do pobrania: