,,Lato, lato, lato czeka...” - zakończenie roku szkolnego w ZSCKR Nowy Targ

środa, 5 lipca 2017 r.

Trzeba przyznać, że wybrzmienie ostatniego dzwonka w roku szkolnym 2016/2017 to dla zmęczonej całorocznym kieratem uczniowskiej braci miły dźwięk.

Fot. Najlepsze uczennice z kl. I technikum żywienia i usług gastronomicznych z wychowawczynią

Fot. Najlepsze uczennice z kl. I technikum żywienia i usług gastronomicznych z wychowawczynią

Kolejny rok szkolny za nami. Dla większości uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Augustyna Suskiego w Nowym Targu 23 czerwca 2017 to symboliczna data przejścia do kolejnej klasy, a dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej moment ukończenia edukacji w naszej szkole. Ci ostatni zostali pożegnani szczególnie ciepło przez dyrektora, przedstawicieli uczniów oraz wychowawcę pana Piotra Jarząbka.

Najpilniejsi i najwytrwalsi, jak co roku, zostali uhonorowani nagrodami książkowymi, dyplomami pamiątkowymi i tym, co dla ucznia stanowi największą chlubę - świadectwami z wyróżnieniem. Najwyższą średnią ocen na świadectwie z czerwonym paskiem w tym roku szkolnym może poszczycić się  Sabina Rączka z klasy II zasadniczej szkoły zawodowej. Motywacją do ubiegania się o wysokie noty na świadectwie była także możliwość zdobycia nagrody pieniężnej fundowanej przez Radę Rodziców dla najlepszego ucznia w danym typie technikum.

W tym roku laureatami zostali:

  1. Anna Kaczmarczyk z kl. I Technikum Architektury Krajobrazu,
  2. Sabina Rączka  z kl. II Zasadniczej Szkoły Zawodowej – kucharz,
  3. Kamila Borzęcka z kl.  II Technikum Weterynaryjnego,
  4. Weronika Sączek  z kl. I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
  5. Aleksandra Siaśkiewicz z kl.  I Technikum Technologii Żywności,
  6. Sabina Macioł z kl.  I Technikum Turystyki Wiejskiej.

Na szczególny podziw zasługują też ci, którym ani jesienne słoty, ani zimowe zaspy, ani nawet wiosenne błogie rozleniwienie nie stanęły na drodze do uzyskania stuprocentowej frekwencji. Za wzorową frekwencję w roku szkolnym 2016/2017 srebrne odznaki z logo szkoły zdobyli Anna Kaczmarczyk z klasy I technikum architektury krajobrazu i Sabina Rączka z klasy II zasadniczej szkoły zawodowej, a za cały cykl kształcenia - absolwent Andrzej Wojeński.

Gratulujemy wszystkim, zarówno tym  nagrodzonym, jak i tym, dla których największą nagrodą była sama promocja.

Absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej - przyszłym kucharzom życzymy udanego startu w zawodowym życiu, a wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły  niezapomnianych wakacyjnych wrażeń, umiarkowanej i bezpiecznej beztroski, wymarzonego odpoczynku i oby prognozy pogody spod znaku bałwana, sugerowane w programie artystycznym przygotowanym przez klasę II ZSZ nie miały szansy się sprawdzić...