Konkurs o BHP w indywidualnym gospodarstwie rolnym

piątek, 29 grudnia 2017 r.

Po raz kolejny odbył się konkurs „Bezpieczeństwo i higiena pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym” organizowany przez KRUS w Zielonej Górze, Państwową Inspekcję Pracy w Zielonej Górze oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych Rybactwa i Rozwoju Wsi.

Fot. Maciej Butoka odbierający nagrodę za 1 miejsce

Fot. Maciej Butoka odbierający nagrodę za 1 miejsce

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkół rolniczych znajomości zagrożeń w indywidualnych gospodarstwach rolnych i zasad bezpiecznej pracy. Istotne jest też kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie oraz promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o BHP.

W tym roku do etapu szkolnego przeprowadzonego przez przedstawicieli KRUS przystąpiło 23 uczniów ZSCKR w Kamieniu Małym. Etap ten pozwolił wyłonić 4 uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, a byli to: Paweł Muster (klasa III TR), Maciej Butoka (klasa IV TA), Alan Małecki (klasa IV TA), Grzegorz Dudek (klasa III TR).

W dniu 24 listopada 2017 roku w Zielonej Górze odbył się finał wojewódzki konkursu, który składał się z dwóch części. W części pierwszej uczniowie rozwiązali test 20 pytań, a w drugiej wytypowane osoby zmierzyły się z kolejnymi 10 pytaniami testowymi. Po podliczeniu wyników dwoje najlepszych uczniów miało identyczny rezultat i przeprowadzono dogrywkę. Pocieszające było to, że to uczniowie naszej szkoły mieli rywalizować o laury. Ostateczne wyniki konkursu były następujące:

1 miejsce – Maciej Butoka,

2 miejsce – Paweł Muster,

5 miejsce – Grzegorz Dudek.

Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników i niech to będzie zachęta dla młodszych uczniów do włączenia się do kolejnych konkursów, a takie ciągle mają miejsce w naszej szkole.