Konkurs „BHP w rolnictwie”

poniedziałek, 16 października 2017 r.

Dnia 11 października 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie odbył się zorganizowany przez Placówkę Terenową KRUS w Morągu i Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie konkurs wiedzy „BHP w rolnictwie”.

Fot. Konkurs BHP w rolnictwie PIP Olsztyn

Fot. Konkurs BHP w rolnictwie PIP Olsztyn

Na początku spotkania przedstawiciele PT KRUS pani Małgorzata Rucińska i pani Monika Boczkowska oraz pracownik PIP OIP pan Andrzej Mitros przeprowadzili prelekcję na temat przestrzegania bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas II, III MT (technik agrobiznesu) oraz III EZ (mechanik, operator maszyn i urządzeń rolniczych).

Celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie.

Najlepsze wyniki w konkursie uzyskali uczniowie: Marcin Osiak (II MT), Szymon Mazur (III MT), Patryk Kowalczyk (III EZ). Zwycięzcą konkursu po przeprowadzonej rundzie finałowej etapu szkolnego został Marcin Osiak (II MT). Etap szkolny konkursu przeprowadziła komisja konkursowa składająca się z pracowników PIP OIP z Olsztyna oraz PT KRUS z Morąga.