„Jadwiga Dziubińska stawiała wymagania, do których trzeba było dorastać”. Dzień Patronki w ZSCKR w Golądkowie

czwartek, 21 grudnia 2017 r.

Słowa Kazimiery Michalskiej zacytowane w tytule niniejszego tekstu stały się mottem uroczystej akademii z okazji Dnia Patronki ZSCKR w Golądkowie. Swoją obecnością uroczystość uświetnili liczni goście, serdecznie powitani przez panią dyrektor Ewę Leszczyńską.

Fot. Dzień Patronki w Golądkowie

Fot. Dzień Patronki w Golądkowie

Uroczystość poprowadzili uczniowie – Anna Ostaszewska (klasa III TA) i Patryk Kamiński (klasa III TMR). Już na wstępie zapowiedzieli oni, że zebrani usłyszą opowieść o Jadwidze Dziubińskiej utkaną ze wspomnień osób, które ją znały, z nią pracowały i pod jej kierunkiem się uczyły. Opowieść tę przeplatały słowa poezji o urzekającym pięknie i bogactwie wsi, którą Jadwiga Dziubińska pokochała i z którą związała całe swoje życie. Recytatorzy przedstawili we fragmentach lub w całości następujące utwory: „Wsi spokojna, wsi wesoła…” Jana Kochanowskiego (T. Komsta, klasa IV TŻiUG), „Na obczyźnie” Marii Konopnickiej (K. Borucka, klasa I TŻiUG), „Ziemiaństwo polskie” Kajetana Koźmiana (M. Radulska, klasa II TW), „Na wsi” Józefa Czechowicza (T. Chodyna, klasa II TMRiA), „Psalm polny” Tadeusza Nowaka (P. Lusa, klasa IV TA), „Moja piosnka” Teofila Lenartowicza (E. Rulka, klasa II TAK).

Znaczącą i jak zawsze zwracającą szczególną uwagę częścią uroczystości był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Golądkowo”, przygotowany przez jego choreografów – panią J. Godlewską i pana S. Chojnackiego. Przypomniano także zasługi Jadwigi Dziubińskiej w obszarze spółdzielczości. Pani Barbara Jusińska, opiekun spółdzielni Uczniowskiej „Eureka” ogłosiła wyniku konkursu na ten temat: I miejsce zajął Hubert Turek (klasa II TMRiA), II ex aequo Olga Borucka (klasa II TAK) i Klaudia Milewska (klasa III TW), zaś III Daniel Ostaszewski – klasa I TMRiA). Przedstawiła także członków spółdzielni i wręczyła im legitymacje.

Uroczystość odbyła się w obecności sztandaru, co podkreślało jej szczególną wagę. Wyrazem szacunku wobec Patronki i wdzięczności za jej dokonania było złożenie kwiatów przed popiersiem Jadwigi Dziubińskiej usytuowanym na parterze szkoły. Odebrała je od pani dyrektor Ewy Leszczyńskiej delegacja uczniów: Anna Ostaszewska (klasa III TA) – ubiegłoroczna stypendystka Prezesa Rady Ministrów, Edyta Wilga (klasa IV TŻiUG) – tegoroczna stypendystka oraz Adam Rej (klasa IV TA) – były przewodniczący Samorządu Szkolnego, uczeń będący przykładem szczególnego zaangażowania w życie szkoły i kreowanie jej pozytywnego wizerunku.

Dzień Patronki miał za zadanie przypomnieć, że dziś nie musimy już budować oświaty rolniczej od podstaw, ponieważ Jadwiga Dziubińska i jej podobni wykonali milowy krok na drodze ku nowoczesności w tym zakresie. Wciąż jednak możemy udoskonalać ten obraz kształcenia rolniczego, którego częścią jesteśmy. Biorąc za przykład Jadwigę Dziubińską, której takie cechy, jak samodzielność myślenia, odwaga w działaniu, pracowitość, pasja, osobiste zaangażowanie i inwencja twórcza pozwalały realizować zamierzone cele, również możemy wiele osiągnąć.

Kończąc uroczystość, pani dyrektor Ewa Leszczyńska podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w jej zorganizowanie oraz zaprosiła gości na poczęstunek przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych pod kierunkiem nauczycielek przedmiotów zawodowych.