Golądkowo. Dzień Patrona Szkoły Aktywni jak Dziubińska

wtorek, 7 lutego 2017 r.

Idąc śladami swojej patronki Zespół Szkół w Golądkowie łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcąc kadry dla współczesnego rolnictwa wykorzystuje najnowsze technologie, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności dające im przewagę na rynku pracy, a jednocześnie wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, kultywując najpiękniejsze zwyczaje polskiej wsi.

Foto. Dzień Patrona w ZSCKR w Golądkowie

Foto. Dzień Patrona w ZSCKR w Golądkowie

To właśnie stanowiło myśl przewodnią uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły, która odbyła się 5 grudnia br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Po krótkim wprowadzeniu, dyrektor Ewa Leszczyńska powitała przybyłych na uroczystość gości: ministra Henryka Kowalczyka - członka Rady Ministrów, Mariusza Kowalewskiego - wójta gminy Winnica, Wiolettę Zawadzką - kierownik GOPS w Winnicy, Magdalenę Krokwińską - kierownik biura powiatowego ARiMR w Golądkowie, Marię Korbal - prezes oddziału powiatowego ZNP w Pułtusku oraz podinspektora Andrzeja Jabłońskiego - Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Dla wszystkich zgromadzonych wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Golądkowo”, którego historia sięga początku lat sześćdziesiątych. Następnie uczniowie zaprezentowali życiorys Jadwigi Dziubińskiej jako krzewicielki oświaty rolniczej w Polsce. Po czym członkowie Samorządu Uczniowskiego złożyli uroczyste ślubowanie, deklarując że sumiennie i z zaangażowaniem będą wypełniać powierzone im obowiązki.

Dzień Patrona stał się również okazją do wręczenia podziękowań osobom, które w wspierają pracę szkoły. W gronie tym znalazł się między innymi obecny na uroczystości Minister Henryk Kowalczyk. Jak sam powiedział, szkoła jest mu szczególnie bliska, ponieważ swoją ścieżkę zawodową rozpoczął jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie (1979–1990). Podziękowania z rąk dyrektor Ewy Leszczyńskiej  odebrała również Wioletta Zawadzka - kierownik GOPS w Winnicy.

Na zakończenie, uczniowie przedstawili zasługi Jadwigi Dziubińskiej uzasadniając tym samym, dlaczego trudno wyobrazić sobie lepszego patrona dla szkoły o takim profilu, niż osoba, która całe swoje życie poświęciła oświacie rolniczej.