Golądkowo: Laureaci Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

wtorek, 28 marca 2017 r.

Dnia 1 marca 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej.

Foto. Laureaci konkursu wraz z nauczycielką Marianną Buźniak

Foto. Laureaci konkursu wraz z nauczycielką Marianną Buźniak

Adam Rej i Piotr Lusa – uczniowie klasy trzeciej Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu zostali laureatami tegorocznej edycji Konkursu. Nad przygotowaniem uczniów czuwała nauczycielka pani Marianna Buźniak.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W tym roku konkursowi towarzyszyło duże zainteresowanie młodzieży. Poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki. Finaliści i laureaci otrzymali od organizatora cenne nagrody, a nauczyciele przygotowujący uczniów podziękowania.