Gala Bezpieczeństwa w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie

czwartek, 8 czerwca 2017 r.

Dnia 27 kwietnia 2017 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie gościł uczniów gimnazjów z powiatu pułtuskiego.

Fot. Gala Bezpieczeństwa w ZSCKR w Golądkowie

Fot. Gala Bezpieczeństwa w ZSCKR w Golądkowie

Gala Bezpieczeństwa była podsumowaniem działań realizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Jesteśmy ambasadorami bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Szkoła w Golądkowie jest autorem i realizatorem tego projektu. W ramach uroczystej Gali wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Pułtusku został zorganizowany Turniej Wiedzowo–Rowerowy. Turniej nadzorował Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku i licznie zgromadzeni funkcjonariusze tejże Komendy.  Wszystkie działania były szczegółowo zaplanowane, nadzorowane i relacjonowane przez Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Podczas Gali wręczono również nagrody laureatom konkursu plastycznego pod hasłem „Bądź bezpieczny na drodze”, ogłoszonego w ramach projektu skierowanego do uczniów gimnazjów na terenie powiatu pułtuskiego. Wszystkie prace plastyczne, które zostały zgłoszone do konkursu będą wykorzystane do stworzenia kalendarza na nowy rok szkolny promującego idee bezpieczeństwa i działania projektowe.

Uczestnicy Gali poznali też inne, wykonane już w ramach projektu zadania - dowiedzieli się o zajęciach warsztatowych prowadzonych przez uczniów ZS CKR w Golądkowie w różnych placówkach oświatowych, ulotkach na temat bezpieczeństwa na drodze przygotowanych dla gimnazjalistów, uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków. Następnie zebrani na szkolnej sali konferencyjnej uczestniczyli w ciekawym spotkaniu prowadzonym przez przedstawicieli Wodnego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego w Pułtusku. 

Galę zakończyło uroczyste wręczenie  cennych nagród wyróżnionym uczniom.

Całe przedsięwzięcie nie byłoby tak wyjątkowe, gdyby nie nagrody ufundowane przez Honorowych Partnerów projektu. Szkoła składa podziękowania: panu Henrykowi Kowalczykowi – Ministrowi - członkowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów, panu Mariuszowi Kowalewskiemu – Wójtowi Gminy Winnica oraz pani Annie Katarzynie Gwoździk – Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie.