Eliminacje okręgowe XLI OWiUR zakończyły się sukcesem dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu

czwartek, 11 maja 2017 r.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowanych w naszym kraju. Awans do eliminacji centralnych to nie tylko gratulacje i cenne nagrody, ale przede wszystkim szansa na zdobycie indeksu wymarzonej uczelni. Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w wybranych zawodach.

Fot. Monika Banduch podczas wręczania nagród

Fot. Monika Banduch podczas wręczania nagród

Eliminacje okręgowe XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które w dniach 21 i 22 kwietnia odbyły się w dziewięciu miejscach w całym kraju pozwoliły wyłonić najlepszych uczestników spośród kilku tysięcy osób. To właśnie oni będą reprezentować swoje szkoły w eliminacjach centralnych.  Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie kontynuują wieloletnią tradycję: uczestniczą w olimpiadzie i osiągają zaszczytne tytuły laureatów.

W roku szkolnym 2016/2017 do eliminacji okręgowych zakwalifikowali się:

 Monika Banduch uczennica trzeciej klasy w zawodzie technik ogrodnik

 Dawid Gliwa uczeń czwartej klasy w zawodzie technik rolnik

 Mateusz Iwan uczeń trzeciej klasy w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

W eliminacjach okręgowych Monika Banduch i Dawid Gliwa uzyskali tytuł laureata zajmując drugie miejsca w swoich blokach tematycznych. Mateusz Iwan zajął czwartą lokatę w bloku mechanizacji rolnictwa. Dla Moniki to już kolejny sukces - w ubiegłorocznych eliminacjach centralnych XL edycji OWiUR zajęła  drugie miejsce i uzyskała tytuł laureata.

Najbliższym sprawdzianem dla uczniów i nauczycieli z całej Polski będą eliminacje centralne XLI edycji OWiUR,  które odbędą się w dniach 2-3 czerwca 2017r. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów!

Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronem medialnym XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.