DZIEŃ DAWCY w ZSCKR w STUDZIEŃCU

piątek, 29 grudnia 2017 r.

Pod egidą fundacji DKMS Polska w ZSCKR w Studzieńcu po raz drugi zorganizowano akcję pod hasłem „Komórkomania”.

Fot. Uczniowie ZSCKR w Studzieńcu podczas rejestracji potencjalnych dawców szpiku

Fot. Uczniowie ZSCKR w Studzieńcu podczas rejestracji potencjalnych dawców szpiku

Każdego roku w Polsce i na świecie przybywa tysięcy chorych na białaczkę. Bardzo często jedynym lekarstwem dla nich jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku od zdrowego, niespokrewnionego dawcy. Szkolna akcja miała na celu właśnie rejestrację potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych.

Głównym organizatorem był Szkolny Klub Wolontariatu pod kierunkiem pani Edyty Jagodzińskiej. Rejestrację poprzedziła akcja informacyjna w szkole oraz przeszkolenie wolontariuszy w zakresie właściwego przeprowadzenia Dnia Dawcy.

Ósmy grudnia 2017r. był finałem przedsięwzięcia. W specjalnie przygotowanej sali do stanowisk rejestracyjnych zgłosiło się 22 chętnych (18 osób z ZSCKR w Studzieńcu i 4 osoby z LO PUL Sierpc), bijąc tym samym rekord poprzedniej edycji (20 osób).

Największy sukces to fakt, że udało się zachęcić taką grupę ludzi do ratowania życia innym – a to był najważniejszy cel tej akcji.