60 lat minęło…

poniedziałek, 16 października 2017 r.

Obchody 60-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego rozpoczęła msza święta w wiejskim kościółku w Mokrzeszowie. Jednak główna uroczystość prowadzona przez absolwentów – nauczycieli Elwirę Podhalicz i Bogusława Szawerdę miała miejsce w świdnickim teatrze.

Fot. Młodzież ZSCKR w Mokrzeszowie śpiewa Pieśń Szkoły podczas uroczystości Jubileuszu 60-lecia

Fot. Młodzież ZSCKR w Mokrzeszowie śpiewa Pieśń Szkoły podczas uroczystości Jubileuszu 60-lecia

Do teatru 17 września 2017 roku przybyli nie tylko absolwenci, a wśród nich Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, włodarze Gminy Świdnica i Powiatu Świdnickiego, ale także dyrektorzy i prezesi instytucji współpracujących ze szkołą. Dodatkowo uroczystość uświetnił swoją obecnością Robert Jakubik, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który pamiątkowy grawerton wręczył Joannie Miłobóg, dyrektorowi szkoły w Mokrzeszowie i odczytał list gratulacyjny Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Listy gratulacyjne na ręce dyrektor Joanny Miłobóg złożyli także - wicestarosta Powiatu Świdnickiego, przewodnicząca Rady Gminy Świdnica i zastępca wójta Gminy Świdnica oraz burmistrz Świebodzic (były długoletni nauczyciel ZSCKR).

- Mamy dzisiaj okazję wspólnie zatrzymać się i sięgnąć do historii szkoły – mówiła w swoim wystąpieniu dyrektor Joanna Miłobóg. -  Ale przede wszystkich do ludzi z nią związanych, do ich osiągnięć, do ich sukcesów i poczuć się częścią jednej wielkie społeczności mokrzeszowskiej szkoły. Wy, drodzy absolwenci jesteście potwierdzeniem, że w naszych działaniach osiągnęliśmy wspólny sukces. Zdobyliście  w naszych murach wiedzę fachową, która uczyniła z was specjalistów i ułatwiła karierę. Zgłębiliście tutaj także wiedzę życiową. Stanowicie naszą chlubę i powód do dumy.

Jubileusz 60-lecia był także okazją do podkreślenia wybitnych zasług pracowników i nauczycieli szkoły. Jak zwykle przy takich okazjach były medale i odznaczenia. W uznaniu zasług związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży Minister Edukacji Narodowej, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał Medale Komisji Edukacji Narodowej: Joannie Miłobóg, Elwirze Podhalicz i Ryszardowi Skotnickiemu

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po wskazaniu przez dyrektora szkoły, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Medalami za Długoletnią Służbę: Małgorzatę Bednarską, Halinę Bilicką-Kowaluk, Iwonę Cieślik-Jagielską, Marię Czechlik, Hannę Lisowską, Ewę Mizerską, Grzegorza Wójtowicza, Brygidę Kowalczyk, Luizę Kępińską i Monikę Kołakowską.

W uznaniu zasług dla rolnictwa, a zwłaszcza na niwie edukacji rolniczej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek dyrektora szkoły przyznał Honorową Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”: Iwonie Cieślik-Jagielskiej, Szymonowi Gumnemu, Joannie Hodel, Krzysztofowi Hodel, Magdalenie Kuklińskiej, Monice Kołakowskiej, Bogumile Kosut, Jolancie Pinczakowskiej, Marcie Podrzyckiej, Elwirze Podhalicz, Aleksandrowi Rakowi, Małgorzacie Rasale, Agnieszce Stelmach i Agacie Wójcik.

Szkoła nie zapomniała także o osobach, na których bezinteresowną pomoc i wsparcie może zawsze liczyć. Statuetki i honorowy tytuł „Przyjaciela Szkoły” otrzymali: Mieczysława Dubiel - sołtys wsi Mokrzeszów, Elwira Kinast - były długoletni dyrektor szkoły, Robert Klimkiewicz - psycholog, założyciel Fundacji „SKSK”, Marcin Krajewski - właściciel firmy AGRO-KRAJAN, Małgorzata Kruk - pracownik sekcji oświaty w Powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, Robert Topolski - nadkomisarz policji, Dagmara Lorent - dziennikarz, Mieczysław Ryszawy - właściciel gospodarstwa Agro-turystycznego, Maria Skiślewicz - choreograf. Tytułem zostały uhonorowane także Teresa Mazurek - wójt Gminy Świdnica i Monika Słowik - kierownik Stada Ogierów „Książ”. Jubileusz uświetnił występ artystyczny Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów pod kierownictwem Marii Skiślewicz i Wojciecha Skiślewicza.

Następnie gości zaproszono na teren szkoły w Mokrzeszowie, gdzie czekały na nich niespodzianki: piknik ze swojskim jadłem, stare fotografie, kroniki i dzienniki wyjęte ze szkolnego archiwum. Wisienką na urodzinowym torcie był oczywiście bal. Kolejny jubileusz już za 10 lat, na który ZSCKR w Mokrzeszowie już teraz zaprasza.