ZSKCR Bydgoszcz - Marta Grudzińska

czwartek, 29 listopada 2012 r.

Marta.jpg

Marta Grudzińska

III klasa technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu
ZSKCR Bydgoszcz

Marta jest wzorową uczennicą i bardzo dobrą koleżanką. Po śmierci mamy, wychowuje ją ciocia. W zeszłym roku szkolnym uzyskała średnią ocenę 4,75 i miała wzorowe zachowanie. Systematycznie oraz ciężko pracuje, aby podwyższać swoje wyniki. Nigdy nie opuszcza lekcji bez wyraźnej przyczyny. To dziewczyna kulturalna, grzeczna w stosunku do wszystkich, zarówno nauczycieli, jak i swoich kolegów. Chętnie podejmuje różne działania na rzecz klasy i szkoły. Przez dwa lata pełniła funkcję przewodniczącej klasy .

W zeszłym roku szkolnym była na praktyce zawodowej w Niemczech.

Marta jest wzorem do naśladowania, uczynna i uśmiechnięta, pełna zapału, zorganizowana w pracy i nauce, zawsze przygotowana i perfekcyjna w tym, co robi.