ZSCKR Golądkowo - Patrycja Pawlikowska

czwartek, 29 listopada 2012 r.

DSCN4651.jpg

Patrycja Pawlikowska

II klasa technikum w zawodzie technik weterynarii
ZSCKR Golądkowo

Patrycja Pawlikowska jest uczennicą klasy II Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie kształcącego w zawodzie technik weterynarii .

Do obowiązków szkolnych podchodzi w sposób zdyscyplinowany i sumienny o czym świadczą jej wysokie wyniki w nauce.

Bardzo aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły m. in. bierze czynny udział w akademiach szkolnych. Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz przyczyniając się do jej aktywnego rozwoju i promocji, m.in. poprzez członkowstwo w „Zespole Pieśni i Tańca Golądkowo”.

Chętnie pogłębia swoją wiedzę z przedmiotów zawodowych w zakresie weterynarii nie tylko poprzez swoje uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, jej pasją są zwierzęta również z tego powodu wybrała ten kierunek nauki.