ZSCKR Głubczyce - Justyna Mróz

czwartek, 29 listopada 2012 r.

Justyna-Mroz-ZSCKR-w-Glubczycach.jpg

Justyna Mróz

III klasa technikum w zawodzie technik agrobiznesu
ZSCKR Głubczyce

Justyna Mróz – stypendystka stypendium Prezesa Rady Ministrów. Justyna Mróz uczęszcza do klasy trzeciej Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. W roku szkolnym 2011/2012 uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole - 5,0 oraz zachowanie wzorowe. Justyna jest osobą bardzo skromną, życzliwą i pogodną, lubianą w gronie koleżanek i kolegów. Jest obowiązkowa i systematyczna, służy pomocą wszystkim potrzebującym. W konkursach szkolnych i pozaszkolnych zdobywa wysokie miejsca. Jej pasją jest muzyka i taniec. Swoje zdolności artystyczne rozwija w Miejskim Ośrodku Kultury.