ZSCKR Dobryszyce - Monika Wroniszewska

czwartek, 29 listopada 2012 r.

M.-Wroniszewska-Kopiowanie.jpg

Monika Wroniszewska

IV klasa technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego
ZSCKR Dobryszyce

Monika Wroniszewska jest uczennicą klasy czwartej Technikum w Dobryszycach w zawodzie; technik żywienia i gospodarstwa domowego w roku szkolnym 2012-2013.

Stypendystka stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach 2011/2012 i 2012/2013. Średnia ocen w roku szkolnym 2011/2012 wyniosła 5,31.

Jest laureatką XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w roku 2011/2012 oraz finalistką w/w olimpiady w roku 2011/2012.

Uczennica interesuje się muzyką rockową, literaturą współczesną i mitologia grecką oraz tańcem towarzyskim. Lubi oglądać programy kulinarne, które dostarczają cennych rad i ciekawostek do wykorzystania zarówno w samodzielnym gotowaniu jak i na przedmiotach zawodowych w szkole.