ZSCKR Dobrocin - Marlena Kowalska

czwartek, 29 listopada 2012 r.

PIC_0023.jpg

Marlena Kowalska

III klasa technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego
ZSCKR Dobrocin

Marlena Kowalska jest uczennicą klasy III JT Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. Osiąga wysokie wyniki w nauce. Marlena jest szczególnie zaangażowana w życie szkoły. Bierze udział w uroczystościach szkolnych. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. Udziela się w ramach projektów odbywających się w szkole (Kurs kosmetologiczny, „Cekin”). W klasie pełni funkcję skarbnika.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Morągu polegająca na sprawowaniu wolontariatu podczas akcji socjalnych oraz organizacji degustacji w czasie Rejonowych Olimpiad Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Marlena odznacza się wysoką kulturą osobistą. Jest osobą skromną i uczciwą. Chętnie pomaga kolegom i koleżankom. Jest lubiana w klasie i szkole. Zawsze można na nią liczyć i na niej polegać.